3885410
lw|RkQpvOF2|ZPLjKpt17BB0Ru3vWF/qCoYOQqTA0VkETueJwZZjNtBEb3eqY0zv
THÔNG TIN CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ
Giới thiệu
0
.

THÔNG TIN CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên qua các thời kỳ từ năm 1975 -2015

       

DANH SÁCH BÍ THƯ CHI BỘ, ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

QUA CÁC THỜI KỲ

 

TT

Họ và tên

Chuyên môn

Địa chỉ hiện nay

Ghi chú

1

Nguyễn Hữu Vinh

Chính trị

Thanh Phong – Thanh Chương

 

2

Nguyễn Thanh Long

Ngữ văn

Đồng văn – Thanh Chương

 

3

Bùi Xuân Ngoãn

Kỹ thuật

Thanh Yên – Thanh Chương

 

4

Đinh Xuân Hùng

Vật lý

Thanh Khai – Thanh Chương

 

5

Đặng Công Bảo

Vật lý

Thanh Long – Thanh Chương

 

6

Phan Sỹ Chương

Toán

 Hiệu trưởng THPT Đặng Thai Mai

 

7

Nguyễn Duy Long

Toán

Thanh Yên -  Thanh Chương

Bí thư Đảng bộ

 

 

 

DANH SÁCH HIỆU TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ

 

TT

Họ và tên

Chuyên môn

Địa chỉ hiện nay

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Tơ

Toán

Thanh Phong - Thanh Chương

 

2

Trần Văn Thìn

Chính trị

Võ Liệt – Thanh Chương

 

3

Phan Sỹ Chương

Toán

Võ Liệt – Thanh Chương

 

4

Nguyễn Duy Long

Toán

Thị trấn Thanh Chương

 

 

 

DANH SÁCH PHÓ HIỆU TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ

 

TT

Họ và tên

Chuyên môn

Địa chỉ hiện nay

1

Nguyễn Hữu Vinh

Chính trị

Thanh Phong - Thanh Chương

2

Trần Văn Thìn

Chính trị

Võ Liệt – Thanh Chương

3

Nguyễn Đình Hoan

Ngữ văn

Thanh Long  – Thanh Chương

4

Đặng Công Bảo

Vật lý

Thị trấn Thanh Chương

5

Phan Sỹ Chương

Toán

Võ Liệt – Thanh Chương

6

Trần Thị Giang

Pháp văn

CV Sở GD&ĐT

7

Lê Văn Thành

Hóa học

Phó phòng GD&ĐT Thanh Chương

8

Trần Đình Hiền

Toán

Thanh Lĩnh – Thanh Chương

9

Nguyễn Thị Nga

Sinh học

Nam Tân – Nam Đàn

 

 

 

DANH SÁCH CHỦ TỊCH CÔNG  ĐOÀN  QUA CÁC THỜI KỲ

 

TT

Họ và tên

Chuyên môn

Địa chỉ hiện nay

1

Nguyễn Sỹ Dạng

LĐSX-VP

Thanh Văn  - Thanh Chương

2

Bùi Xuân Ngoãn

Kỹ thuật

Thanh Yên – Thanh Chương

3

Nguyễn Xuân Tao

Toán

Thanh Thịnh – Thanh Chương

4

Nguyễn Thị Tuất

Hóa học

Thanh Khê – Thanh Chương

5

Phan  Duy Minh

Ngữ văn

THPT Đặng Thúc Hứa

6

Trần Đình Văn

Thể dục

THPT Đặng Thúc Hứa

 

DANH SÁCH BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

 

TT

Họ và tên

Chuyên môn

Địa chỉ hiện nay

Ghi chú

1

Đinh Xuân Hùng

Vật lý

Thanh Khai – Thanh Chương

 

2

Bùi Xuân Ngoãn

Kỹ thuật

Thanh Yên – Thanh Chương

 

3

Nguyễn Thanh Hiền

Toán

Hiệu trưởng trường Chính trị NA

 

4

Nguyễn Hoài An

Vật lý

 

 

5

Võ Trùng Khánh

Ngữ văn

Giám đốc TTGDCĐ Thị trấn - TC

 

6

Nguyễn Thị Hoài Thu

GDCD

THPT Thanh Chương I

 

7

Đinh Văn Đạt

Công nghệ

THPT Đặng Thúc Hứa

 

8

Hồ Tuấn Anh

Lịch sử

Hiệu trưởng THCS Hoàng Mai

 

9

Trần Đình Văn

Thể dục

THPT Đặng Thúc Hứa

 

10

Phan Thị Nhung

GDCD

THPT Đặng Thúc Hứa

 

11

Nguyễn Doãn Tuấn Anh

Hóa học

Xuân Tường (Đã mất)

 

12

Nguyễn Đình Hùng

Hóa học

THPT Đặng Thúc Hứa

 

13

Nguyễn Gia Thu

Lịch sử

THPT Đặng Thúc Hứa

 

 

 

DANH SÁCH

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN, HÀNH CHÍNH QUA CÁC THỜI KỲ

 

TT

Họ và tên

Chuyên môn

Địa chỉ hiện nay

Ghi chú

1

Nguyễn Thế Quang

Ngữ văn

Vinh – Nghệ An

 

2

Nguyễn Thanh Long

Ngữ văn

Thanh Khê -Thanh Chương

 

3

Dương Đình Kỷ

Ngữ văn

Đồng Văn – Thanh Chương

 

4

Phan Sỹ Ấp

Toán

Bình Phước

 

5

Trần Hoài Vợi

Ngữ văn

Võ Liệt ( Đã mất)

 

6

Đậu Bá Nhơn

Sinh học

Thanh Chi – Thanh Chương

 

7

Phạm Kim Lữ

Hóa học

Thanh Khê ( Đã  mất)

 

8

Cao Doãn Lương

Vật lý

THPT Đặng Thúc Hứa

 

9

Nguyễn Thành Nam

Anh văn

THPT Đặng Thúc Hứa

 

10

Nguyễn Quế Sơn

Toán

THPT Đặng Thúc Hứa

 

11

Lê Khắc Thái

Lịch sử

THPT Đặng Thúc Hứa

 

12

Nguyễn Thị Thủy

Ngữ văn

THPT Đặng Thúc Hứa

 

13

Nguyễn Phương Kháng

Hóa học

THPT Đặng Thúc Hứa

 

14

Đậu Thị Thu Hương

Kế toán

THPT Đặng Thúc Hứa

 

15

Đinh Thị Ngọc

Thủ quỹ

Vinh – Nghệ An

 

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH QUA CÁC THỜI KỲ

 

TT

Họ và tên

Chuyên môn

Địa chỉ hiện nay

1

Trần Thị Khánh

Địa lý

Nghỉ hưu tại thị trấn Đô Lương

2

Bùi Thị Lệ Thu

Ngữ văn

THPTDTNT số 2 Vinh – Nghệ An

3

Hồ Tuấn Anh

Lịch sử

Hiệu trưởng THCS Hoàng Mai,Thị xã Hoàng Mai

4

Trần Thị Giang

Pháp văn

CV phòng GDHN Sở GD&ĐT Nghệ An

5

Đinh Anh Tuấn

Vật lý

THPT Nam Đàn I

6

Hoàng Minh Thành

Thể dục

Hiệu trưởng trường TDTT Vinh

7

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Ngữ văn

THPT Thanh Chương I

8

Nguyễn Thị Tâm

Địa lý

THPT Đặng Thúc Hứa

9

Nguyễn Thị Kim Anh

Địa lý

THPT Đặng Thúc Hứa

10

Phan Thị Nhung

GDCD

THPT Đặng Thúc Hứa

11

Hoàng Đình Đông

GDCD

THPT Đặng Thúc Hứa

12

Trần Đình Hiền

Toán

THPT Đặng Thúc Hứa

13

Bùi Hoàng Nam

Vật lý

THPT Đặng Thúc Hứa

14

Nguyễn Phương Kháng

Hóa học

THPT Đặng Thúc Hứa

15

Lê Thế Tân

Sinh học

THPT Đặng Thúc Hứa

16

Nguyễn Thị Nga

Sinh học

THPT Đặng Thúc Hứa

17

Nguyễn Thành Nam

Pháp văn

THPT Đặng Thúc Hứa

18

Phan Tiến Dũng

Pháp văn

THPT Đặng Thúc Hứa

19

Trần Tuấn Anh

Thể dục

THPT Đặng Thúc Hứa

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG PTTH THANH QUẢ - THPT ĐẶNG THÚC HỨA

 

TT

Họ và tên

Chuyên môn

Địa chỉ hiện nay

1

Võ Công Anh

Toán

Thanh Thịnh – Thanh Chương

2

Phan Sỹ Ấp

Toán

Bình Phước

3

Nguyễn Văn Cừ

Toán

Võ Liệt ( đã mất)

4

Phan Thị Bình

Toán

Tuy Hòa –Phú Yên

5

Nguyễn Trọng Đạt

Toán

THPT Đặng Thai Mai

6

Nguyễn Đức Hạp

Toán

Thanh Chi – Thanh Chương

7

Nguyễn Thanh Hiền

Toán

Hiệu trưởng trường Chính trị  Nghệ An

8

Đặng Văn Lập

Toán

Trường phòng LĐ-TB-XH

9

Nguyễn Văn Nuôi

Toán

Thanh Ngọc – Thanh Chương

10

Nguyễn Xuân Tao

Toán

Thanh Thịnh – Thanh Chương

11

Nguyễn Văn Uyên

Toán

Quang Sơn – Đô Lương

12

Đỗ ĐìnhTượu

Toán

Đồng Văn-Thanh Chương

13

Dương Hồng Thiện

Toán

Thanh Tiên – Thanh Chương

14

Hoàng Văn Mão

Toán

Võ Liệt- Thanh Chương

15

Thái Bá Chỉ

Ngữ văn

Thị trấn Đô Lương

16

Hồ Thị Cúc

Ngữ văn

Thanh Khê -Thanh Chương

17

Nguyễn Đình Hoan

Ngữ văn

Thanh Long (Đã mất)

18

Hà Đình Hoàn

Ngữ văn

Thanh Thịnh ( Đã mất)

19

Dương Đình Kỷ

Ngữ văn

Đồng Văn – Thanh Chương

20

Nguyễn Thanh Long

Ngữ văn

Thanh Khê – Thanh Chương

21

Nguyễn Thế Quang

Ngữ văn

Thành phố Vinh

22

Phan Thị Thanh

Ngữ văn

Võ Liêt (Đã mất)

23

Nguyễn Thị Thiệu

Ngữ văn

Thanh Long-Thanh Chương

24

Nguyễn Thanh Thủy

Ngữ văn

Thanh Khê – Thanh Chương

25

Trần Hoài Vợi

Ngữ văn

Đã mất

26

Nguyễn Phương Ngọ

Ngữ văn

Thanh Tường-Thanh Chương

27

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Ngữ văn

THPT Thanh Chương I

28

Bùi Thị Lệ Thu

Ngữ văn

THPTDTNT Số 2

29

Kiều Kim Vân

Ngữ văn

Thành phố - Vinh

30

Nguyễn Hoài An

Vật lý

 

31

Đặng Công Bảo

Vật lý

Thanh Long-Thanh Chương

32

Trịnh Xuân Đoái

Vật lý

Thanh Ngọc – Thanh Chương

33

Lê Văn Hòa

Vật lý

Xuân Tường – Nghệ An

34

Đinh Xuân Hùng

Vật lý

Thị trấn Thanh Chương

35

Nguyễn Đình Minh

Vật lý

Đã mất ( Xuân Tường-Thanh Chương)

36

......................Ngô

Vật lý

Thanh Xuân – Thanh Chương

37

Nguyễn Minh Triết

Vật lý

THPT Lê Viết Thuật – Vinh-Nghệ An

38

Đinh Anh Tuấn

Vật lý

THPT Nam Đàn I

39

Nguyễn Thị Đức

Hóa học

Xuân Hòa - Nam Đàn

40

Nguyễn Thế Thận

Hóa học

Võ Liệt – Thanh Chương

41

Nguyễn Trường Hưng

Hóa học

THPT Nghi Lộc II

42

Nguyễn Thị Tuất

Hóa học

Thanh Khê-Thanh Chương

43

Phạm Kim Lữ

Hóa học

Thanh Khê (Đã mất) ( 2014)

44

Nguyễn Doãn Tuấn Anh

Hóa học

Xuân Tương (Đã mất)

45

Nguyễn Thị Minh

Hóa học

THPT Thanh Chương 1

46

Hồ Xuân Nhu

Hóa học

Thanh Chi-Thanh Chương

47

Lê Văn Thành

Hóa học

Phó trưởng phòng GD&ĐT Thanh Chương

48

Nguyễn Thị Thành

Hóa học

Thanh Chi-Thanh Chương

49

Nguyễn Khắc Quang

Sinh học

Thanh Khê – Thanh Chương

50

Hoàng Lương

Sinh học

TP Vinh - Nghệ An

51

Phan Duy Lan

Sinh học

Thanh Ngọc ( Đã mất)

52

Đậu Bá Nhơn

Sinh học

Thanh Chi -Thanh Chương

53

Nguyễn Thị Tâm

Sinh học

Yên Thành – Nghệ An

54

Nguyễn Xuân Nam

Sinh học

Võ Liệt-Thanh Chương

55

Nguyễn Văn Khảng

Lịch sử

Thanh Tùng-Thanh Chương

56

Nguyễn Thị Soạn

Lịch sử

TP Vinh-Nghệ An

57

Hồ Tuấn Anh

Lịch sử

Hiệu trưởng THCS Hoàng Mai

58

Nguyễn Thị Nhung

Lịch sử

THCS Nghi Vạn

59

Nguyễn Thị Biển

Lịch sử

THPT Thanh Chương I

60

Trần Thị Khánh

Địa lý

Thị trấn Đô Lương

61

Cô.............Nhung

Địa lý

 

62

Nguyễn Thị Diệu Thúy

Địa lý

Hà Nội

63

Nguyễn Hữa Dật

GDCD

Võ Liêt-Thanh Chương

64

Trần Văn Thìn

GDCD

Võ Liêt-Thanh Chương

65

Trần Thị Lan

GDCD

Võ Liêt-Thanh Chương

66

Nguyễn Thị Hoài Thu

GDCD

THPT Thanh Chương I

67

Nguyễn Văn Thắng

Tin học

Đồng Hà – Quảng Trị

68

Trần Thị Giang

Anh văn

CV Sở GD&ĐT Nghệ An

69

Nguyễn Văn Thành

Anh văn

THPT Hà Huy Tập-Vinh- Nghệ An

70

Phan Văn En

Thể dục

Thanh Hưng – Thanh Chương

71

Lê Văn Sửu

Thể dục

Võ Liệt – Thanh Chương

72

Nguyễn Thị Quý

Thể dục

Anh Sơn

73

Hoàng Minh Thành

Thể dục

Hiệu trưởng trường TDTT Nghệ An

74

Trần Văn Bốn

Kỹ thuật

Thị trấn Thanh Chương

75

Bùi Xuân Ngoãn

Kỹ thuật

Thanh Yên – Thanh Chương

76

Phan Thị Tuyết

Kế toán

Thị trấn Thanh Chương

77

Đinh Thị Ngọc

 Thư viện

Thành phố Vinh

78

Thái Khắc Thiết

Thiết bị

Thành phố Vinh

79

Nguyễn Thị Sâm

Thủ quý, tạp vụ

Thanh Ngọc – Thanh Chương

80

Nguyễn Sỹ Dạng

Văn phòng

Thanh Văn – Thanh Chương

81

Nguyễn Duy Lơm

Vật tư

Thanh Phong – Thanh Chương

82

Nguyễn  Thị Bình

Kho, thủ quỹ

Thanh Phong – Thanh Chương

83

Nguyễn Thị Bình

Tập vụ

Võ Liệt – Thanh Chương

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

KHI TRƯỜNG ĐÓNG Ở KHE HÈN

( Những năm tháng gian khổ nhất)

 

TT

Họ và tên

Chuyên môn

Địa chỉ hiện nay

1

Nguyễn Văn Tơ

Toán

Thanh Phong – Thanh Chương

2

Nguyễn Hữu Vinh

Chính trị

Thanh Phong – Thanh Chương

3

Đinh Xuân Hùng

Vật lý

Thị trấn Thanh Chương

4

Trịnh Xuấn Đoái

Vật lý

Thanh Ngọc- Thanh Chương

5

Nguyễn Thị Hương

Vật lý

Hưng Đạo – Hưng Nguyên

6

Đố Đình Tượu

Toán

Đồng Văn – Thanh Chương

7

Nguyễn Văn Nuôi

Toán

Thanh Ngọc – Thanh Chương

8

Nguyễn Bá Ngọc

Toán

Thanh Chi – Thanh Chương

9

Dương Thị Thiện

Toán

Thanh Tiên – Thanh Chương

10

Nguyễn Thế Thận

Hóa học

Võ Liệt – Thanh Chương

11

Nguyễn Văn Thành

Hóa học

Thanh Hưng – Thanh Chương

12

Hoàng Lương

Sinh học

Thành phố Vinh

13

Thái Bá Chỉ

Văn học

Thị trấn Đô Lương

14

Hồ Thị Thu Cúc

Văn học

Thanh Khê – Thanh Chương

15

Nguyễn Thị  Soạn

Lịch sử

Thành phố Vinh

16

Tôn Thị Hải

Địa lí

Võ Liệt – Thanh Chương

17

Phan Văn En

Thể dục

Thanh Hưng – Thanh Chương

18

Nguyễn Sỹ Dạng

Văn phòng

Đồng Văn – Thanh Chương

19

Phan Thị Tuyết

Hành chính

Thị trấn – Thanh Chương

20

Đinh Thị Ngọc

Thư viện

Thành phó Vinh

21

Nguyễn Duy Lơm

Vật tư

 

22

Thái Khắc Thiết

Thiết bị

Thành phó Vinh

23

Cô Mai

Cấp dưỡng

Thanh Dương – Thanh Chương

24

Nguyễn Văn Thuận

Lao động

Thanh Thịnh – Thanh Chương

25

Văn Hồng Châu

Hành chính

 

26

Nguyễn Thị Bình

Thủ quỹ

Thanh Phong – Thanh Chương

27

Nguyễn Văn Uyên

Toán

Quang Sơn – Đô Lương

28

Nguyễn Thị Tâm

Sinh học

Yên Thành – Nghệ An

29

Lê Thị Nhị

Hành chính

Thanh Khai – Thanh Chương

30

Ông Thị Huệ

Kế toán

Thanh Ngọc – Thanh Chương

31

Nguyễn Thị Sâm

Quý, tạp vụ

Thanh Ngọc – Thanh Chương

32

Phan Văn Hải

Hành chính

Thanh Hưng – Thanh Chương

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN ĐANG CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA

 

Ban giám hiệu

TT

Họ và tên

Chức vụ

Quê quán

1

Nguyễn Duy Long

Hiệu trưởng

Thị trấn Thanh Chương

2

Trần Đình Hiền

P. Hiệu trưởng (CM)

Thanh Lĩnh -Thanh Chương

3

Nguyễn Thị Nga

P. Hiệu trưởng (CSVC)

Nam Tân –Nam Đàn

 

Tổ Toán

TT

Họ và tên

    Chuyên môn

Quê quán

1

Nguyễn Quế Sơn (TT)

Toán

Văn Thành-Yên Thành

2

Pham Kim Chung (BTCB)

Toán

Thanh Long-Thanh Chương

3

Hoàng Quốc Đại

Toán

Hoa Thành-Yên Thành

4

Trần Thị Hiền

Toán

Vó Liệt-Thanh Chương

5

Nguyễn Thị Hiên

Toán

Thanh Yên-Thanh Chương

6

Trần Văn Hoàn

Toán

Thanh Mỹ-Thanh Chương

7

Nguyễn Thị Hồng Lĩnh

Toán

Xuân Hòa-Nam Đàn

8

Phú Văn Lan

Toán

Thanh Lĩnh-Thanh Chương

9

Hồ Cẩm Thạch

Toán

Nam Thái-Nam Đàn

10

Lê Thị Thanh

Toán

Thị trấn Nam Đàn

11

Nguyễn Thị Thỏa (TP)

Toán

Thanh Lâm-Thanh Chương

 

Tổ Ngữ văn

TT

Họ và tên

    Chuyên môn

Quê quán

1

Nguyễn Thị Thủy

Ngữ văn

Thanh Long-Thanh Chương

2

Nguyễn Thị Vân

Ngữ văn

Thanh An-Thanh Chương

3

Trần Quốc Dũng

Ngữ văn

Võ Liệt-Thanh Chương

4

Nguyễn Thị Hoa

Ngữ văn

Thị trấn Thanh Chương

5

Phạm Thị Thu Hiền

Ngữ văn

Ngọc Sơn-Thanh Chương

6

Trần Thị Bích Hồng

Ngữ văn

Thái Lão-Hưng Nguyên

7

Phan Duy Minh

Ngữ văn

Võ Liệt-Thanh Chương

8

Nguyễn Thị Kim Oanh

Ngữ văn

Thanh Thủy-Thanh Chương

9

Nguyễn Thị Tâm

Ngữ văn

Thanh Thịnh-Thanh Chương

10

Nguyễn Thị Hoài Thanh

Ngữ văn

Thanh Long-Thanh Chương

 

Tổ:  Sử-Địa-GDCD

TT

Họ và tên

    Chuyên môn

Quê quán

1

Lê Khắc Thái ( BTCB,TT, TKHĐTr)

Lịch sử

Võ Liệt-Thanh Chương

2

Nguyễn Nhật Anh

Lịch sử

Ngọc Sơn-Thanh Chương

3

Nguyễn Thị Trà Giang

Lịch sử

Thanh Lĩnh-Thanh Chương

4

Nguyễn Gia Thu (BTĐTr)

Lịch sử

Thanh Mỹ-Thanh Chương

5

Nguyễn Thị Kim Anh (TP)

Địa lý

Long Sơn-Anh Sơn

6

Nguyễn Thị Huyền Nga

Địa lý

Thanh Dương-Thanh Chương

7

Nguyễn Thị Tâm

Địa lý

Nam Thái-Nam Đàn

8

Đặng Thị Thắm

Địa lý

Ngọc Sơn-Thanh Chương

9

Phan Thị Nhung (TP)

GDCD

Thanh Liên-Thanh Chương

10

Hoàng Đình Đông (TBTTr)

GDCD

Phong Thịnh-Thanh Chương

11

Nguyễn Thị Ngân

GDCD

Thanh Dương-Thanh Chương

 

Tổ:  Ngoại ngữ-TD-QPAN

TT

Họ và tên

    Chuyên môn

Quê quán

1

Nguyễn Thành Nam (TT)

Anh văn

Thị trấn Thanh Chương

2

Phan Tiến Dũng

Anh văn

Thanh An – Thanh Chương

3

Nguyễn Thị Dung

Anh văn

Thanh Văn – Thanh Chương

4

Trần Thị Phúc

Anh văn

Thanh An – Thanh Chương

5

Trịnh Thị Phương

Anh văn

Thanh Phong – Thanh Chươg

6

Hoàng Thị Nga

Anh văn

Thị trấn Thanh Chương

7

Nguyễn Thị Ngân

Anh văn

Thanh Ngọc – Thanh Chương

8

Nguyễn Thị Hương Thơm

Anh văn

Thanh Dương – Thanh Chương

9

Trần Tuấn Anh

Thể dục

Thanh Lâm – Thanh Chương

10

Trần Văn Hậu

Thể dục

Võ Liệt – Thanh Chương

11

Trần Mạnh Hạnh

Thể dục

Thanh Hà – Thanh Chương

12

Trần Khánh Sơn (TP)

Thể dục

Diễn Mỹ - Diễn Châu

13

Trần Đình Văn (BTCB, CTCĐ)

Thể dục

Võ Liệt – Thanh Chương

14

Trần Khắc Thanh

GDQP

Thanh Hưng – Thanh Chương

15

Phan Văn Lập

GDQP

Thanh Thủy – Thanh Chương

16

Nguyễn Văn Tuấn

GDQP

Nam Đàn – Nghệ An

 

 

Tổ:  Lý-CN-Tin

TT

Họ và tên

    Chuyên môn

Quê quán

1

Cao Doãn Lương ( BTCB, TT)

Vật lý

Ngọc Sơn – Thanh Chương

2

Nguyễn Viết Bằng (TP)

Vật lý

Đại Sơn – Đô Lương

3

Hoàng Văn Bằng

Vật lý

Thanh Hà – Thanh Chương

4

Nguyễn Doãn Dũng

Vật lý

Thanh Đồng – Thanh Chương

5

Phạm Xuân Đông

Vật lý

Ngọc Sơn – Thanh Chương

6

Nguyễn Thị Thu Hiền

Vật lý

Thanh Khê – Thanh Chương

7

Nguyễn Thị Xuyến

Vật lý

Nam Thái – Nam Đàn

8

Trần Huy Hoàng (TP)

Tin học

Thanh Mai – Thanh Chương

9

Ngô Thị Huyền

Tin học

Ngọc Sơn – Thanh Chương

10

Lê Thị Vinh

Tin học

Đồng Văn – Thanh Chương

11

Đinh Văn Đạt

Công nghệ

Thanh Lính – Thanh Chương

12

Nguyễn Thị Hoài Phương

Công nghệ

Võ Liệt – Thanh Chương

 

Tổ Hóa-Sinh

TT

Họ và tên

    Chuyên môn

Quê quán

1

Nguyễn Phương Kháng (BTCB,TT)

Hóa hoc

Thanh Tường – Thanh Chương

2

Nguyễn Đình Hùng

Hóa hoc

Xuân Tương – Thanh Chương

3

Trương Thị Thanh Lương

Hóa hoc

Thị trấn Đô Lương

4

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Hóa hoc

Võ Liêt – Thanh Chương

5

Nguyễn Thị Thanh Mận

Hóa hoc

Hưng Tây – Hưng Nguyên

6

Phan Thanh Ngọc (TP)

Sinh học

Thanh Văn – Thanh Chương

7

Nguyễn Thị Lan Hương

Sinh học

Thị trấn Thanh Chương

8

Trần Phương Chi

Sinh học

Thanh Ngọc – Thanh Chương

9

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Sinh học

Thanh Tường – Thanh Chương

10

Lê Thế Tân

Sinh học

Thanh Văn – Thanh Chương

 

 

Tổ:  Hành chính

TT

Họ và tên

    Chuyên môn

Quê quán

1

Đậu Thị Thu Hương (TT)

Kế toán

Vinh – Nghệ An

2

Nguyễn Thị Hiếu

Y tế

Xuân Hòa – Nam Đàn

3

Nguyễn Thị Thu Hiền

Thiết bị

Vân Diên – Nam Đàn

4

Nguyễn Thị Bích Hiệp

Văn thư

Thị trấn Thanh Chương

5

Hoàng Thị Xuân

Thủ quỹ

Thanh Hà – Thanh Chương

6

Lưu Thị Viết

Thư viện

Hưng Nguyên

.
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất