3885410
lw|RkQpvOF2|ZPLjKpt17PMw9JO0B89smwFvBi/XKqiRKB0vXgkR9wF4fplNz1t7
Lịch sử thành lập
Giới thiệu
0
.

Lịch sử thành lập

Tiểu sử qua các thời kỳ

- Từ 1971 – 1973: 1 lớp BTVH cấp 3 cho cán bộ xã Cát Văn, 1 lớp cho thanh niên tích cực có khoảng 30 học viên; 2 lớp này đến năm 1974 -1975 thì tốt nghiệp mãn khóa rồi giải tán; Từ 14/9/1974: UBND có Nghị quyết lập trường cấp 3 BTVH đi theo mô hình Sông Con Tân Kỳ tuyển sinh toàn huyện; Từ 9/1975: Ty Giáo dục Nghệ An ra quyết định thành lập trường cấp 3 Vừa học vừa làm Thanh Chương. Lãnh đạo Ty và Thường vụ Huyện ủy Thanh Chương giao cho ông Nguyễn Văn Tơ – cán bộ Ty Giáo dục Nghệ An về trực tiếp phu trách trường. Học sinh sẵn một lớp năm trước (1974). tuyển 2 lớp 8 gồm 100 HS. Sau đó chuyển vào xã Thanh Ngọc, gần chân núi Đại Huệ. Từ  05/12/1976 Quyết định số 18 chuyển thành trường Phổ thông Cấp 3: Trường có 5 lớp : 1 lớp 10 dở BTVH + 2 lớp 9;+ 2 lớp 8 tuyển sinh chung kỳ các trường trong huyện. Từ 7/1977: Dời trường về phía Hữu Ngạn sông Lam lấy tên là Cấp 3 Thanh Quả (Tên này không được trên chấp nhận vì chiến tích Thanh Quả chưa được xếp vào lịch sử) sau đổi thành THPT Đặng Thúc Hứa (lấy tên cũ trường THCS đã giải tán)

ĐỘI NGŨ THẦY GIÁO KHI MỚI THÀNH LẬP TRƯỜNG.

Nguyễn Văn Tơ: Hiệu trưởng; Nguyễn Hữu Vinh: Hiệu phó; Trần Văn Thìn: Hiệu phó; Thầy Hoan : Hiệu Phó; Cô Dương Hồng Thiện : GV Toán; Nguyễn Văn Nuôi: GV Toán.Thái Bá Chỉ : GV Văn; Nguyễn Thị Lan: GV Văn; Hồ Thị Cúc: GV Văn; Nguyễn Thanh Long: GV Văn; Nguyễn Văn Mỹ : GV Lý; Đinh Xuân Hùng: GV Lý. Trịnh Xuân Đoái: GV. Nguyễn Thế Thận: GV Hóa; Phan Oa: GV Hóa; Thầy Thái Doãn Huệ: GV Sinh. Thầy Hoàng Lương: GV Sinh.  Th Lan: GV Sinh. Cô Sự: GV Sinh. Cô Nguyễn Thị Soạn: GV Sử. Cô Nhung: GV Địa. Th En: GV Thể dục. Bùi Xuân Ngoãn: GV Kỹ thuật. Trần Văn Bốn: GV Kỹ thuật Nông nghiệp. Cô Phan Thị Tuyết: Kế toán. Cô Đinh Thị Ngọc : Thư viện. Thái Khắc Thiết: Thiết bị.Cô Nguyễn Thị Sâm : Quĩ+ tạp vụ.  Nguyễn Sỹ Dạng : Văn phòng. Ông Nguyễn Duy Lơm : Vật tư. Cô Lê Thị Bình: Kho + Quĩ.Bà  Bình ( ợ thầy Ấp) : Tạp vụ.* Các nhân vật chủ trương sáng lập trường:  Ông Nguyễn Tài Đại. Ông Nguyễn Hữu Toản. Ông Nguyễn Văn Tơ.

.
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất