3885410
lw|RkQpvOF2|ZPLjKpt17PMw9JO0B89smwFvBi/XKqg35wqY0zqAXcxfPegkRCbk
Cơ sở vật chất
Giới thiệu
0
.

Cơ sở vật chất

- Số phòng học: gồm có 36 phòng - 4 phòng dành cho BGH (1 HT, 3 phó HT),1 Phòng Hội đồng, 1 phòng chờ, 1 kế toán, 1 tài vụ, văn thư, y tế 1 Công đoàn, 1 đoàn TNCSHCM, 6 phòng tổ Chuyên môn, 2 phòng vi tính, 2 phòng thực hành hóa, 2 phòng sinh học, 2 phòng vật lý, 1 thư viện cho GV, HS,...
 
.
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất