3885410
lw|RkQpvOF2|ZPLjKpt17PMw9JO0B89smwFvBi/XKqgSVf6XBMArhtzi|ahvGy9T
Cơ cấu tổ chức
Giới thiệu
0
.

Cơ cấu tổ chức

Trường thuộc trường hạng 1 gồm có 36 lớp gồm có các ban bệ:
I. BAN GIÁM HIỆU

 

duylong.jpg
duylong.jpg

 

Thầy: Nguyễn Duy Long

Chức Vụ: Hiệu Trưởng 

Đại học sư phạm Toán 

GVG Tỉnh; 2 SKKN bậc 4
Phone: 0388978628- 0915128628
Email: duylongnguyenan@gmail.com

 

dinhhien.jpg
dinhhien.jpg

 

Thầy: Trần Đình Hiền

Chức Vụ: Hiệu Phó 
Thạc sĩ Toán - Giảng viên chính (toán)

GVG Tỉnh
Phone:  09499965000
Email: dinhhientc@gmail.com

 

nga.jpg
nga.jpg

 

Cô: Nguyễn Thị Nga

Chức Vụ: Hiệu Phó 

Thạc sĩ Sinh - Giảng viên chính (Sinh, Cn) 

GVG Tỉnh
Phone:  0973909708
Email: nguyennga.biology@gmail.com

 

II.  CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

1/   Tổ Toán:  14 giáo viên (trong biên chế: 14)

a/ Tổ trưởng: Nguyễn Quế Sơn - Sp Toán 

b/ Tổ phó: Nguyễn Thị Thỏa - Sp Toán, Giải thưởng HCM

Các tổ viên:

            -        Trần Thị Hiền – SP Toán

-        Nguyễn Thị Thắng – Sp Toán

-        Phú Văn Lan – Sp Toán

-        Lê Thị Thanh – Ths Toán

-        Phạm Kim Chung – Sp Toán: SKKN bậc 4A Ngành, Tỉnh

-         Hồ Cẩm Thạch - Sp Toán

-         Nguyễn Thị Hiên – Sp Toán

-        Trần Văn Hoàn - Sp Toán

 

2/   Tổ Vật lý & Công nghệ & Tin học: 13 giáo viên (trong biên chế 13)

a/ Tổ trưởng: Cao Doãn Lương- Ths Lý, 2 SKKN bậc 4B Ngành

b/ Tổ phó: Nguyễn Viết Bằng -Ths Lý

c/ Tổ phó: Trần Huy Hoàng, SKKN bậc 4B Ngành, Tỉnh

Các tổ viên:

-        Nguyễn Doãn Dũng – Sp Lý

-         Hoàng Văn Bằng - Sp Lý

-         Nguyễn Thị Hiền – Sp Lý

-        Nguyễn Thị Xuyến – Sp Lý

-        Bùi Hoàng Nam – Ths Lý, GVG cấp tỉnh

-        Phạm Xuân Đông - Ths Lý

-         Đinh Văn Đạt – Sp Kỹ thuật

-         Nguyễn Thị Phương - SP CN

-         Ngô Thị Huyền - SP Tin

-         Lê Thị Vinh - Sp Tin

 

3/   Tổ Hoá học & Sinh học: 12 giáo viên (trong biên chế: 12)

a/  Tổ trưởng:  Nguyễn Phương Kháng - Ths Hóa, GVG Tỉnh, SKKN bặc 4A Ngành, Tỉnh                                    - 

b/  Tổ phó:  Phan Thanh  Ngọc  -  Ths Sinh

c/  Các tổ viên:

-        Lê Thế Tân – Sp Sinh học, 2 GVG cấp tỉnh

-       Nguyễn Phương Chi  – Sp Sinh học

-       Nguyễn Lan Hương - Ths Sinh

-       Nguyễn Thị Tuyết Mai - Sp Sinh học

-       Nguyễn Đinh Hùng - Sp Hóa học

-       Nguyễn Thị Kiều Oanh - Sp Hóa học

-       Nguyễn Thanh Mận - Ths Hóa

-       Trương Thị Thanh Lương - Sp Hóa học

 

4/   Tổ Văn: 11 giáo viên (trong biên chế: 11)

a/  Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thủy - Ths, SKKN bậc 4B Ngành

b/  Tổ phó:      Nguyễn Thị Vân - Sp Văn học                          

c/  Các tổ viên:

-        Phan Duy Minh - Sp Văn học

-        Nguyễn Thị Hoa - Sp Văn học

-        Nguyễn Hoài Thanh - Sp Văn học

-        Phạm Thị Thu Hiền - Sp Văn học

-        Nguyễn Thị Tâm - Sp Văn học

5/  Tổ Sử - Địa - GDCD:   13 giáo viên (trong biên chế: 12; HĐNH:1)

   a/ Tổ trưởng: Lê Khắc Thái -  SKKN bậc 4B

   b/ Tổ phó   -  Nguyễn Thị Nhung - GVG Tỉnh

                     -   Nguyễn Thị Kim Anh - Ths Địa, GVG Tỉnh

  c/ Tổ viên:

             -        Nguyễn Thị Trà Giang - Sp Lịch sử

             -        Nguyễn Nhật Anh - Sp Lịch sử

             -        Nguyễn Gia Thu - Sp Lịch sử, BT Đoàn       

             -        Đặng Thị Thắm - Sp Địa lý

-        Nguyễn Thị Huyền Nga - Sp Địa lý

-       Hoàng Đình Đông - Sp GDCD

-        Nguyễn Thị Ngân - Sp GDCD

-        Nguyễn Thị Ngân - Sp Địa lý, GVG Tỉnh

6/  Tổ Ngoại ngữ  &Thể dục - Quốc phòng: có 16 giáo viên (trong biên chế: 16 )

a/ Tổ trưởng:  Nguyễn Thành Nam - Sp Ngoại ngữ, GVG cấp tỉnh

b/ Tổ phó:       Trần Khánh Sơn - Sp Thể dục 

c/ Các tổ viên:

-        Trần Đình Văn - Sp Thể dục

-        Trần Tuấn Anh - Sp Thể dục, GVG Tỉnh

-        Trần Mạnh Hạnh - Sp Thể dục 

-        Trần Khắc Thanh : Sp Thể dục - Quốc phòng

-         Phan Văn Lập : Sp Thể dục - Quốc phòng

-         Trần Văn Hậu : Sp Thể dục - Quốc phòng

-         Nguyễn Văn Tuấn: Sp Thể dục - Quốc phòng

-         Nguyễn Thị Ngân: Sp Tiếng Pháp,Anh

-         Phan Tiến Dũng: Sp Tiếng Pháp,Anh; GVG Tỉnh; SKKN B4B Ngành

-         Trần Thị Phúc: Sp Tiếng Pháp,Anh

-         Trịnh Thị Phương: Sp Tiếng Pháp,Anh 

-         Hoàng Thị Nga: Sp Tiếng Pháp,Anh

-         Nguyễn Thị Dung : Sp Tiếng Pháp,Anh

-        Nguyễn Thị Hương Thơm:  Sp Tiếng Pháp,Anh

 

7/  Tổ Hành chính: 8 nhân viên (biên chế: 6; HĐNH: 2)

     a/ Tổ trưởng: Đậu Thu Hương - KT trưởng

     b/ Tổ phó: Nguyễn Thị Bích Hiệp - Văn thư

     c/ Các tổ viên:

-       Nguyễn Thị Xuân - Thụ quỹ

-      Nguyễn Thị Hiếu - Y tế

-      Nguyễn Thị Thu Hiền - Sp Sinh học

-      Lưu Thị Viết   - Thư viện 

  To be continue....

.
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất