3885410
lw|RkQpvOF2|ZPLjKpt17BB0Ru3vWF/qCoYOQqTA0Vl7LUSaLsEe7xfz4w9GTqk5
TRƯỜNG ĐẶNG NGÀY NAY
40 năm
0

TRƯỜNG ĐẶNG NGÀY NAY

Tác giả : GV Nguyễn Doãn Dũng

 

Trường Đặng ngày nay đã đổi thay

Nhà cao vun vút tận trời mây

Đại học điểm cao không kể hết

Thủ khoa học viện cũng từ đây

Tập thể nhà trường quyết dựng xây

Tình xưa nghĩa cũ mãi đong đầy

Lễ hội năm nay đã đến gần

Trò xưa thầy cũ nhớ sum vầy

 

                Tháng 09 năm 2015

 
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất